Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beran (21.03.-19.04.)

Beranův život je plný boje a změn. Miluje riziko a nebezpečí. Nesnáší různá omezení a touží vždy po co největší svobodě. Bývá bojovný a agresivní. Jeho život je boj a rád má kolem sebe neustálý chaos. Sní o moci a vyznamenáních a často se mu to daří dosáhnout. Nerad poslouchá příkazy, nejraději je sám vydává. Je to pro něj dosti jednoduché neboť je dosti výřečný. Lidé ve znamení Berana jsou silní individualisté. Věří ve své schopnosti a možnosti a stále hledí dopředu. Beran nemá komplexy a zábrany, často šokuje svým chováním okolí. V momentech ohrožení mívá štěstí a úspěch.

Beranův charakter je dosti náročný. Občas mívá sklony k zlomyslnosti, netoleranci a podvádění. Ve své cestě za vysněným cílem často se nechová poctivě. Pozitivní vlastností Berana je dobrý smysl pro humor a optimismus. Patří k lidem přesným a pečlivým. Má rád přírodu a zvířata. Rád cestuje a s oblibou získává nové zkušenosti a experimentuje. Se svým obrovským temperamentem téměř nezná žádná tabu při milování. Jako milenec bývá věrný, ale občas má sklony k romantickým příhodám.

Beranovi dlouho vydrží dobré zdraví. Pokud vybírá profesi, tak určitě uspěje jako voják, politik, ředitel, obchodník, řidič a kuchař. V mnoha oborech má velikou šanci dosáhnout úspěchu.

Panna(23.08-22.09)


Člověk narozený v tomto znamení má vrozené sklony k vědě a podnikání. Pomáhá mu v tom ambice a výdrž. Výraznou vlastností jeho charakteru je realistický pohled na život. Své různé schopnosti rád využívá při práci a má díky tomu úspěch. Je to osoba přesná a velmi pečlivá. Je to perfekcionista ve všem co dělá. Dobře si radí v technických vědách a s ruční prací. Vše co se jí týká velmi pečlivě promyslí. V životě se spoléhá sám na sebe a velmi nerad jde do podniků bez racionálního zdůvodnění. Má rád to co je trvalé a bezpečné, ve všem jiném dokáže mít vlastní názor. Je citlivý na kritiku, ale sám velmi rád kritizuje. Ve svých názorech bývá velmi konzervativní. Na cokoliv nového i na různé změny si Panna zvyká dosti pomalu. Obecně je skromný, klidný, citlivý, ale bývá zlomyslný.

V kontaktech s lidmi se rozhoduje podle jejich užitečnosti pro jeho vlastní cíle. Velmi často mívá komplexy. Stará se omezovat kontakty s lidmi, ale bývá dosti oblíben. Dokáže se přizpůsobit každé společnosti. Má rád zábavu a dobrou kuchyni. Během času se z něho stává lakomec a mívá různé zvláštní zvyky. Láska mu nepřináší vždy štěstí, neboť příliš často si musí něco propočítat a promyslet. V tomto znamení je hodně starých mládenců a starých pannen. První milování většinou zažije až v manželství.

Panna je většinou velmi opatrná na své zdraví, které má dobré až do velmi pozdního věku. Nejlépe si poradí jako lékař, učitel, poradce, diplomat, obchodník, sochař, kritik, malíř a filosof.

Ryby(19.02-20.03)


Osoby narozené ve znamení Ryb mají bohatý duševní život, dobrou intuici a představivost. Jsou citliví, jemní a trošku snílkové. Většinou nemají silnou vůli a nedokaží se rychle rozhodovat. Ryby se považuje za dosti neprůbojné. Málokdy mají vlastní názor. Pokud to jen jde tak unikají jakékoliv rivalizaci. V životě se řídí hlavně podvědomím a intuicí, která jim říká jakou cestu si mají vybrat a upozorňuje je na nebezpečí. Jejich představivost je mocnější než realita. Jednoduše získávají vědomosti a dokáží se dobře naučit cizí jazyky. Dokážou dosáhnout mnoho, za předpokladu že najdou obor, ve kterém se dobře realizují. Osud Ryb záleží od jejich morálního rozvoje a okolí v jakém žijí.  V jejich přirozenosti je hodně rozporů, nejistoty a pasivity. Často v životě prohrávají. Pokud se v něco více angažují, tak to často přináší hodně nepříjemností, které potom působí rozčarování. Jednoduše přechází od extrému do extrému. V jejich charakteru se občas objevují takové vady jako smyslnost a sobectví. Krititka je nemobilizuje, spíše u nich vyvolá depresi.

Doma a v práci nejsou příliš pořádkumilovní. Mají rádi svobodu při práci. Jsou dobrými zaměstnanci. Zřídkakdy se mýlí. Ryby bývají dosti oblíbené. Málo se u nich objevuje závist, vulgarita a rády vždy pomohou. Jsou citlivé na krásu a dobře vychované. K lidem přistupují přátelsky a se srdečností. Velmi rychle se zamilovávají a dokáží být v lásce stálé. V jejich charakteru je velka sexuální aktivita.

Ryby nemívají dobré zdraví a často jsou nemocné. Dosti obvyklé jsou u nich různé závislosti. Nejlépe si radí v práci spojené s lidskými problémy. Většinou jsou to dobří pečovatelé, sestřičky, učitelé a mívají úspěch jako umělci nebo v povoláních humanistických a přírodních.

Lev(23.07-22.08)


Lev je velký individualista s velkým tvůrčím potenciálem. Je fyzicky i psychicky zdatnou osobou. Bývá velmi ambiciózní a touží většinou po moci. Za svým cílem dokáže jít i přez mrtvoly. Je dobrým organizátorem a bývá velmi pečlivý. Rád vzbuzuje pozornost. Mluví hlasitě a rád se chválí svými úspěchy. Vzbuzuje respekt. Člověk narozený ve znamení lva má velmi dobrou intuici. Dokáže vytvářet velmi zajímavé a úspěšné projekty. Ačkoliv má pověst pracanta, tak velmi rád povinnosti přesouvá na jiné lidi. Ve finančních záležitostech mívá hodně štěstí. Rád riskuje a většinou má při riskování úspěch. Není materialista, ale peníze má velmi rád. Ačkoliv má hodně pozitivních vlastnosti, tak často se u něj vyskytují vady jako samolibost, agresivita a výbušnost.

Mezilidské vztahy bývají se lvy složité. Je to věrný přítel a velkomyslný nepřítel. Jeho chování často záleží od aktuální nálady. Často se stává, že říká pravdu přímo do očí. Velmi rád ve společnosti hraje prim. Zlé zprávy a neočekávané události mu působí problémy. Velmi rád cestuje a má rád příjemná překvapení. V lásce bývá vášnivý. Při milování dává pozor na technickou stránku sexu. Občas mění partnery.

Většinou má dobré zdraví. Ve stáří ho občas trápí revma a nebo srdce. Je úspěšný jako právník, lékař, ekonom, zoolog, geograf, sportovec, inženýr a hazardér.

Vodnář(20.01-18.02)


Osoba narozená v tomto znamení je vyizolovaný individualista často s vysokou intelektuální úrovní. Zajímá ho vše co je nevšední, abstraktní a moderní. Má velmi rozvinutý duchovní život, často projevuje sklony k mysticismu a parapsychologii. Zajímá ho vše tajemné a neznámé. Má tendenci každý nový nápad rychle realizovat. Nepříliš se zajímá o kariéru a peníze. Fascinuje ho hlavně různé vznešené ideály. Většinou je to člověk citlvý a milý, který se nerad účastní sporů a hádek. Rád pomáhá a brání slabší, je to de facto rozený demokrat. V každodenním životě je rozverný a občas i mírně rozmazlený, zároveň bývá upovídaný a netrpělivý. Nemá rád jakékoliv omezování. Občas dokáže o sobě dosti pochybovat. Vodnář se lehce frustruje a dokáže se v extrémních situacích psychicky zhroutit.

Osoba narozená v tomto znamení zvěrokruhu lehce navazuje přátelské kontakty s jinými lidmi. Váží si dobré společnosti, která se s ním nenudí. Jeho výtečná intuice mu často napovídá s jakým typem člověka má aktuálně do činění. Jeho okolí ho občas nechápe. V lásce bývá velmi nerozhodný a mívá problémy s nalezením správného partnera. Mívá obavy z hlubších vztahů. Velmi si cení nezávislost, proto dost často se rozvádí. Milování není tím, co ho nejvíce zajímá, ale je otevřený na různé experimenty.

Dokáže o sebe dbát a je elegantní, ale občas bývá velmi roztržitý. Mívá železné zdraví, ale občas se vyskytují psychické problémy. Nejvíce by se měl starat o srdce, záda, nohy a žíly. V životě je trochu smolař  a dosti často se mu stávají různé nehody. Největší úspěchy má v nějakém vědeckém povolání, ale dobře se cítí i ve svobodném zaměstnání. Člověk ve znamení Vodnáře často má úspěchy jako vynálezce, vědec, elektrotechnik, programátor, astronaut, lékař, zpěvák, herec a matematik.

Kozoroh (22.12-19.01)


Osoba narozená ve znamení Kozoroha je největší realista. Má silnou vůli a veliké ambice. Je odolný na rány osudu. Projevuje velkou rozhodnost při realizaci sebou vybraných cílů. Snaží se neukazovat sebemenší náznak slabosti. Práci vykonává poctivě a pečlivě s velkou dávkou osobní disciplíny. Občas překvapuje své okolí originálními nápady. Velmi si váží svoji individualitu a samostatnost. Uctívá inteligenci a klidný přístup k životu. Neustále se vzdělává, aby získal lepší pozici pro kariérní postup. Má rád peníze. Mezi negativní vlastnosti Kozoroha patří zlomyslnost, konservatismus, přebujelá ambice a jistý chlad.

Většinou je dosti tichý a opatrný, ale pro své přátele je milý a přátelský. Bojí se rizika a improvizací. Občas mu chybí přizpůsobivost v nových a nečekaných situacích. Na vše nové potřebuje čas a klid. Své neúspěchy prožívá velmi silně. Často má zcela bezdůvodně komplexy. Nerad ukazuje své city a proto je považován za velmi uzavřeného člověka. Jestli v osobním životě narazí na správného partnera, tak dokáže milovat věrně a hluboce. Ve vztahu ho nejvíce zajímají city, fyzická stránka není pro Kozoroha až tak důležitá.

Většinou má dobré zdraví. Má veliký úspěch jako politik, spisovatel, teolog, archeolog, historik, advokát, pokladní, horník, zemědělec, asistent a laborant.

Rak(22.06.-22.07.)

Osoby narozené v tomto znamení mají velmi dobře vyvinuté smysly a dobrou paměť. Rak je personifikací jemnosti a slušnosti. Nikdo se nedokáže tak dobře a citlivě postarat o dům, který je pro něj symbolem bezpečí,  a rodinu jako on. Váží si rodinných tradic a vzpomínek na minulost. Má rozvinutou představivost a dokáže velmi pečlivě pozorovat. Rychle se dokáže vcítit do problémů jiné osoby. Rak rád pomůže, uklidní nebo dá. Jeho smysl pro spravedlnost je velmi dobře rozvinutý. Váží si cizí názory, ale nemá rád brutalitu a sprostotu. Má rozvinutý umělecký talent zvláště z mediálního hlediska.

Spřátelit se s ním není vůbec lehké, protože je velmi nedůvěřivý. Všude očekává podraz a vše vidí v nejčernějších barvách. Velmi ho zajímá názor většiny a proto se rád ukazuje jen v požadovaných pózách. Pochopit jeho pravé myšlenky a pocity je téměř nemožné. Raka trápí neustále obava, že někdo zjistí co si doopravdy myslí nebo co ho trápí. Má nestálý charakter, proto i dosti trpí. Když dobře ocení svoji sílu a šance, tak je velmi mstivý a nemilosrdný. Velmi jednoduše se uráží a dobře a dlouho si urážky pamatuje. Každou kontrolu své práce považuje za kritiku. Práci si nejvíce cení samostatnou bez mnoha kontaktů s dalšími spolupracovníky. Rak je velmi dobrý specialista, solidní a s velkým pracovním nasazením. Vždy udělá to, co slíbil. Nemá rád finanční rizika, proto i v práci přistupuje ke všemu z čistě materiálního úhlu. V lásce je citlivý, romantický a žárlivý. Erotika pro něho není tím nejdůležitějším, ale má trochu přebujelé představy o své výkonnosti. Váží si domácnosti a stálých vztahů a nehledá náhodné románky. Většinou bývá se svým životem spokojený, ale občas se rozčaruje.

Ačkoliv v mládí mívá trochu slabší zdraví, tak ve středním a starším věku většinou není nijak těžce churav. Je úspěšný v každé profesi a zvláště jako historik, spisovatel, malíř, filosof, politik, archeolog, lingvista, učitel, etnograf a námořník.

Štír(23.10-21.11)

Život je pro Štíra neustálý boj. Má velmi silnou vůli a cloumají s ním neustále emoce. Zároveň má velmi dobrou paměť a skvělý pozorovací smysl. Většinou bývá inteligentní, ambiciózní a odvážný. Štíři jsou dobrými řečníky a mají velké zásoby znalostí. Každou věc, které se začnou věnovat dotahují až do konce. Jsou rozenými vítězi. Věří, že jen jejich názory jsou ty správné. V životě jim také velmi pomáhá vrozená chytrost a lstivost. Dokáží také téměř bezchybně rozšifrovat charakter nějakého člověka.

Štíry je dosti těžké ošidit nebo omámit. Je vždy velmi opatrný a ačkoliv nikomu předem nevěří, tak nikdy nezaútočí jako první. Místo útoku preferuje vyčkávání a úder až v té správné chvíli, kterým vždy zničí protivníka. Má velmi složitý charakter - hrdý, tvrdohlavý, ironický a žárlivý. Ve svém chování dokáže být necitelný. Nikdy se neomlouvá a svým způsobem bytí často odrazuje jiné lidi. Vždy se stará ukázat, že je lepší než jiní. V práci má většinou hodně úspěchů. Většinou je jim do vínku nadělená krása a osobní kouzlo. Nejsou příliš spořiví a peníze rozhazují plnými hrstmi. Milují opačné pohlaví. Mají téměř nekonené zásoby energie a temperamentu, které vybíjí v bouřlivém sexuálním životě, bez kterého si své fungování nedokáží představit. Sází na rozmanitost a sílu prožitků, ale zároveň dokážou být dosti rozmazlení. Život se Štírem je složitý.

Jestli o sebe hodně dbá, tak nemá problémy se zdravím, jinak se u něho různé nemoci objevují dosti často. Štír si poradí velmi dobře s každou prací a obzvláště úspěšný je jako právník, voják, advokát, lékař, velitel, vedoucí, policista, vědec, filosof, vyšetřovatel a herec.

Blíženci(21.05.-21.06.)


Člověk narozený v tomto znamení je výřečný a inteligentní. Má rád všechny novinky a změny. Jejich hlavní vlastnosti jsou dynamika, ambice, silná vůle a realismus. Mají velmi rozvinutou intuici, dobrý orientační smysl a kvalitní pozorovací schopnosti, dobrou paměť a slušné literární nadání. Dokáží dobře využít znalosti jiných lidí pro své cíle. Dokáží se najít v každém prostředí a často mívají úspěch. Blíženci často mění svůj vkus a názory a jsou stále v pohybu. Nikdy se nespojují na stálo s nějakým názorem, místem nebo člověkem. Jejich vadou je nerozhodnost, velká zvědavost, upovídanost a neupřímnost. Přes svou velkou operativnost jsou Blíženci často nepečliví a nepřesní. Unavuje je monotónní práce. Nesnáší stagnaci a omezování svobody.

Neradi poslouchají dobré rady a nenávidí kritiku. Někdy ulehnou špatným vlivům z okolí a mají konflikt s právem. Milují vydávání peněz, protože vyznávají zásadu, že se bez nich mohou obejít. Patří k velikým nepořádníkům. V osobním životě se řídí hlavně intelektem. Díky výborné výřečnosti jednoduše navazují vztahy s opačným pohlavím. Dokáží se velmi silně zamilovat, ale většinou jen na krátko. Svůj ideál hledají celý život. Jsou nepoučitelnými romantiky s velkou erotickou fantazií. Často navazují nové známosti a občas udržují dva stálé partnery. Občas zůstanou v životě sami.

Zdraví mají velmi slušné a jejich nemoci většinou odpovídají věku a aktivitám. V profesním životě Blíženci mají největší úspěchy jako prodavač, taxikář, námořník, diplomat, spisovatel a herec.

Střelec(22.11-21.12)


Lidé ve znamení Střelce přistupují k životu velmi energicky a přemýšlení je nikdy neunaví. Většinou se vyznačují nadprůměrnou inteligencí, velkými znalostmi a praktičností. Ve svém životě nemají rádi překážky a v jejich překonávání jim velmi pomáhá odvaha a optimismus. Jsou loajální, spravedliví a odmítají faleš. Netolerují hloupost a prolhanost. Většinou vystupují energicky a úspěšně. Většinou mívají velmi slušnou intuici. Jsou otevření na novinky a dokáže je zaujmout mystika a tajemno. Váží si svobodu a nezávislost. Střelci jsou podnikaví, praktičtí, odvážní a pracovití.

Střelec může být dosti jednoduše vyveden z rovnováhy a stát se Vaším nepřítelem. Občas je to způsobeno tím, že má zvyk říkat vše přímo do očí a bez obalu a může být pro své okolí díky tomu nebezpečný.  Střelec preferuje přímá a jasná řešení, nezajímají ho nějaké okliky a zákulisní pletichy. Má dobrý kontakt s lidmi, a dokáže získávat jejich sympatie. Střelec je výtečný přítel a skvělý kamarád, společnost se s ním nenudí, stejně jako i on sám nezná význam slova nuda. Občas je považován za člověka dvou tváří - jednu má dokonalou a druhou hochštaplerskou. Negativní vlastnosti které Střelec občas má, jsou nezodpovědnost, nafoukanost, nespravedlnost a netrpělivost. Velmi dobře snáší porážky. Osobní kouzlo jim pomáhá v navazování milostných vztahů. Většinou mají sex v genech. Dokáže se angažovat v několika milostných vztazích najednou. Manželství s ním je životem ve stálé nejistotě, protože Střelec se jen velmi nerad vzdává své nezávislosti.

Lidé v tomto znamení mají hodně vitality a velmi slušné zdraví. Často se jim ale stávají různé nehody nebo trpí na neduhy jasně spojené s jejich velkou aktivností. Budou mít úspěch ve všech branných složkách a jsou to dobří vojáci, námořníci, piloti, policisté, geologové, zoologové, fyzikové, lékaři, advokáti a učitelé.

Býk(20.04.-20.05.)

Hlavní znaky Býka jsou síla, odvaha a schopnost dobře využívat svoje znalosti a inteligenci. Jeho nejvýraznější vlastností je materialismus a v životě ho nejvíce pohání ambice a chuť stále něco vlastnit. Je velmi citlivý, skromný a spořivý. Většina býků má kladný vztah k umění, zvláště k muzice. Jejich přístup je nespěchat, ale pomalu, pečlivě a tvrdohlavě jít za svým vyznačeným cílem. Býk má v životě hodně štěstí, ale majetek téměř vždy získá těžkou prací. Nejvíce mu zlepší náladu, když ví, že je úspěšnější a majetnější než jeho okolí.

Má hodně půvabu, hodně se umívá a obecně je považován za velmi sympatického, zvláště díky své schopnosti dobrého navazování kontaktů. Protože mívá dobrý vkus, dosti dbá na svůj vzhled. Má rád dobré jídlo a s chutí jí. Negativní vlastností Býka bývají skrblictví, zlomyslost, despotismus a tvrdohlavost. Býk nikdy nepromíjí a vytrvale pronásleduje své nepřátele. Partnerské vztahy navazuje velmi jednoduše. Má rád dlouhé a pomalé milování a nemá rád při tom žádná omezení. Býk i když je sebevíce zamilován stále dokáže myslet na materiální stránku věci a proto dotaz “kolik máš na kontě” není neobvyklý. V manželství je věrný a dům a rodina jsou pro něho to nejdůležitější.

Ačkoliv se mu občas objevují drobnější neduhy, tak obecně Býci mají velmi dobré zdraví. Pokud si vybírá práci nejvíce ho zajímá finanční ohodnocení. Je dobrým a spolehlivým zaměstnancem. Uspěje v profesi hudebníka, spisovatele, tanečníka, režiséra, ekonoma, účetního, pokladníka a stavitele.

Váhy(23.09.-22.10.)

Lidem narozeným ve znamení Vah osud nadělil mnoho talentů, zvláště uměleckých, dobrý hudební sluch a často i charisma. Většina z nich to jsou intelektuálové s velkou dávkou invence. Jsou ambiciózní, pečliví a hodně přející. Takt, poctivost a čestnost odehrávají v jejich životě velkou roli. Snaží se vyhnout hádkám a nemají rádi násilí. Jejich rozpoznávacím znakem tolerance a štědrost. Dokážou promíjet a se všemi se snaží vycházet přátelsky. Rádi pomohou a to jak dobrou radou, tak i činem.

Váhy jsou velmi přátelské a rády si užívají všech potěšení, která život přináší. Jejich způsob života je plný šarmu a jemnosti. Objevují se u nich i negativní vlastnosti charakteru. Dokáží být tvrdohlavé, škodolibé, fanatické, podezíravé, ale hlavě bývají velmi líné. Snaží se příliš neunavit a s vděčností přijmou každou nabízenou pomoc. Dokáží jako žádné jiné znamení využívat protekce a známostí. Váha nikdy nezaujme jednoznačné stanovisko. Dlouho přemýšlí a váhá. Často se rozhoduje na základě rad jiných lidí, proto se dostává do nepříliš výhodných situací. Když se rozzlobí, bývá nebezpečným nepřítelem. Někdy je považován za dokonalého manipulátora. Vždy pamatuje na finanční zajištění budoucnosti, proto rychle dosahuje vysoké životní úrovně. V lásce dlouho vybírá pravého partnera, ale potom je věrný. Při milování nemá odpor k extravagancím.

Zdraví mají Váhy většinou velmi dobré až do pozdního věku. Největší úspěch mají Váhy v povolání umělce, právníka, učitele, makléře, číšníka, bytového architekta a tanečníka.